Φωτογραφικό Υλικό

Λεζάντα: Σινίν.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Σινίν.
Τόπος Λευκώνας (Σέρρες)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.6
                     

Λεζάντα: Το Ξυλάγκ ή Δρουβάν.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Το Ξυλάγκ ή Δρουβάν.
Τόπος Λευκώνας (Σέρρες)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.7
                     

Λεζάντα: Το Ξυλάγκ ή Δρουβάν (πλάγια όψη).

       
Περιγραφή Λεζάντα: Το Ξυλάγκ ή Δρουβάν (πλάγια όψη).
Τόπος Λευκώνας (Σέρρες)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.8
                     

Λεζάντα: Ο Τουρμούχον.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Ο Τουρμούχον.
Τόπος Λευκώνας (Σέρρες)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.9
                     

Λεζάντα: Ο καπετάν Γιώργης πασάς Κωνσταντινίδης, ισόβιος δήμαρχος Κερασούντας.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Ο καπετάν Γιώργης πασάς Κωνσταντινίδης, ισόβιος δήμαρχος Κερασούντας.
Τόπος Κερασούντα
Περίοδος
Δημιουργός/Δωρητής Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται - Κομνηνοί
Κωδικός 10.1
                     

Γυναίκες με τοπική ενδυμασία

       
Περιγραφή Γυναίκες με τοπική ενδυμασία
Τόπος Κερασούντα
Περίοδος 1910
Δημιουργός/Δωρητής Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί
Κωδικός 10.10
                     

Γυναίκα μεγάλης ηλικίας με τοπική ενδυμασία

       
Περιγραφή Γυναίκα μεγάλης ηλικίας με τοπική ενδυμασία
Τόπος
Περίοδος
Δημιουργός/Δωρητής Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί
Κωδικός 10.11
                     

Οικογένεια Ποντίων καπνοπαραγωγών

       
Περιγραφή Οικογένεια Ποντίων καπνοπαραγωγών
Τόπος Ανατολική Ευρώπη. Ρωσία
Περίοδος
Δημιουργός/Δωρητής Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί
Κωδικός 10.12
                     

Λεζάντα: Ο ισόβιος δήμαρχος Κερασούντας καπετάν Γιώργης πασάς Κωνσταντινίδης, έφιππος μπροστά στην αψίδα του θριάμβου.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Ο ισόβιος δήμαρχος Κερασούντας καπετάν Γιώργης πασάς Κωνσταντινίδης, έφιππος μπροστά στην αψίδα του θριάμβου.
Τόπος Κερασούντα
Περίοδος 1/1/1904
Δημιουργός/Δωρητής Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται - Κομνηνοί
Κωδικός 10.13
                     

Λεζάντα: Χορευτές στον πρώτο χορό του Συλλόγου Ποντίων

       
Περιγραφή Λεζάντα: Χορευτές στον πρώτο χορό του Συλλόγου Ποντίων "Αργοναύται - Κομνηνοί". Στη λύρα ο Χρήστος Μπαϊρακτάρης.
Τόπος
Περίοδος 1938
Δημιουργός/Δωρητής Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται - Κομνηνοί
Κωδικός 10.14
                     


... |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ...