Φωτογραφικό Υλικό

Λεζάντα: Επιτάφιος από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας. Αρχικά δωρίσθηκε στην εκκλησία της πόλεως Όφις, από τους Οφίτες που κατοικούσαν στη Ρωσία. Ως έτος αποστολής από τη Ρωσία στον Όφι θεωρείται το 1903.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Επιτάφιος από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας. Αρχικά δωρίσθηκε στην εκκλησία της πόλεως Όφις, από τους Οφίτες που κατοικούσαν στη Ρωσία. Ως έτος αποστολής από τη Ρωσία στον Όφι θεωρείται το 1903.
Τόπος Νέα Τραπεζούντα (Κατερίνη)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.37
                     

Λεζάντα: Επιτάφιος από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας. Αρχικά δωρίσθηκε στην εκκλησία της πόλεως Όφις, από τους Οφίτες που κατοικούσαν στη Ρωσία. Ως έτος αποστολής από τη Ρωσία στον Όφι θεωρείται το 1903.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Επιτάφιος από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας. Αρχικά δωρίσθηκε στην εκκλησία της πόλεως Όφις, από τους Οφίτες που κατοικούσαν στη Ρωσία. Ως έτος αποστολής από τη Ρωσία στον Όφι θεωρείται το 1903.
Τόπος Νέα Τραπεζούντα (Κατερίνη)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.37
                     

Επιτάφιος από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας. Αρχικά δωρίσθηκε στην εκκλησία της πόλεως Όφις, από τους Οφίτες που κατοικούσαν στη Ρωσία. Ως έτος αποστολής από τη Ρωσία στον Όφι θεωρείται το 1903.

       
Περιγραφή Επιτάφιος από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας. Αρχικά δωρίσθηκε στην εκκλησία της πόλεως Όφις, από τους Οφίτες που κατοικούσαν στη Ρωσία. Ως έτος αποστολής από τη Ρωσία στον Όφι θεωρείται το 1903.
Τόπος Νέα Τραπεζούντα
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.38
                     

Λεζάντα: Τμήμα Επιταφίου από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Τμήμα Επιταφίου από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας.
Τόπος Νέα Τραπεζούντα (Κατερίνη)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.39
                     

Λεζάντα: Το Καρνάλ.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Το Καρνάλ.
Τόπος Διπόταμος (Καβάλα)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.4
                     

Λεζάντα: Λεπτομέρεια Επιταφίου από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Λεπτομέρεια Επιταφίου από τον Όφι, στον ιερό ναό της Νέας Τραπεζούντας.
Τόπος Νέα Τραπεζούντα (Κατερίνη)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.40
                     

Λεζάντα: Σταυρός από τον Πόντο, του ιερού ναού της Νέας Τραπεζούντας.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Σταυρός από τον Πόντο, του ιερού ναού της Νέας Τραπεζούντας.
Τόπος Νέα Τραπεζούντα (Κατερίνη)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.41
                     

       
Περιγραφή
Τόπος Νέα Τραπεζούντα (Κατερίνη)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.42
                     

Λεζάντα: Ευαγγέλιο από τον Όφι, του ιερού ναού της Νέας Τραπεζούντας.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Ευαγγέλιο από τον Όφι, του ιερού ναού της Νέας Τραπεζούντας.
Τόπος Νέα Τραπεζούντα (Κατερίνη)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.43
                     

Λεζάντα: Σινίν.

       
Περιγραφή Λεζάντα: Σινίν.
Τόπος Λευκώνας (Σέρρες)
Περίοδος 1967
Δημιουργός/Δωρητής Λιανίδης, Σίμος
Κωδικός 1.5
                     


... |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...