Τίτλος Παράρτημα 1: Ιστορική γραμματική της ποντικής διαλέκτου
Συγγραφέας Παπαδόπουλος Α. Άνθιμος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1955
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 248 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 2: Ελενόποντος. Ηράκλεια Πόντου
Συγγραφέας Νικολαΐδης Α. Σταύρος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1955
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 6+312
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 3: Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου
Συγγραφέας Παπαδόπουλος Α. Άνθιμος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1958
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 539 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 4: Δημοτικά τραγούδια του Πόντου
Συγγραφέας Λαμψίδης Πάνος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1960
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 205 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 5: Τα παραμύθια του ποντιακού λαού
Συγγραφέας Λιανίδης Σίμος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1962
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 457 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 6: Μύθοι της Οινόης και του Πόντου
Συγγραφέας Παμπούκης Τ. Ι.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1963
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 304 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 7: Ανδρέα Λιβαδηνού βίος και έργα
Συγγραφέας Λαμψίδης Οδυσσέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1975
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 296 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 8: Ευρετήριον απεικονίσεων και φωτογραφιών του Πόντου και των Ελλήνων Ποντίων
Συγγραφέας Λαμψίδης Οδυσσέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1977
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 312 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 9: Μελωδίαι δημωδών ασμάτων και χορών των Ελλήνων Ποντίων
Συγγραφέας Λαμψίδης Οδυσσέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1977
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 281 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 10: Γύρω στο ποντιακό θέατρο
Συγγραφέας Λαμψίδης Οδυσσέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1978
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 241 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 11: Τρία ποντιακά θεατρικά έργα
Συγγραφέας Λιανίδης Σίμος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1979
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 623 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 12: Function and style in Pontic dance music
Συγγραφέας Kilpatrick Bruce David
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1980
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 335 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 13: Ο εκ Πόντου όσιος Νίκων ο Μετανοείτε
Συγγραφέας Λαμψίδης Οδυσσέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1982
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 495 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 14: Δημοσιεύματα περί τον ελληνικόν Πόντον και τους Έλληνας Ποντίους
Συγγραφέας Λαμψίδης Οδυσσέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1982
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 555 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 15: Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής και τα εκ της συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματά των
Συγγραφέας Λαυρεντίδης Νικ. Ισαάκ
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1986
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 168 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 16: Στατιστικοί πίνακες της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο
Συγγραφέας Λαζαρίδης Θ. Διαμαντής
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1988
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 568 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 17: Η ποντιακή διάλεκτος
Συγγραφέας Τομπαΐδης Ε. Δημήτριος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,1988
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 120 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 18: Αλληλογραφία του ελληνικού υποπροξενείου της Τραπεζούντας
Συγγραφέας Ξανθοπούλου - Κυριακού Άρτεμη
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,1995
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 496 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 19: Ποντιακή λαογραφία
Συγγραφέας Γαλανίδου - Μπαλφούσια Έλσα
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,1999
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN 960-86409-0-3
Σελίδες 432 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 20: Η σημερινή ελληνική διάλεκτος της Ουκρανίας
Συγγραφέας Τομπαΐδης Ε Δημήτριος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,1999
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 157 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 21: Μνημεία λόγου στην ποντιακή διάλεκτο
Συγγραφέας Παπαδόπουλος Πορφ. Σάββας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,2001
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN 960-86913-1-1
Σελίδες 376 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 22: Exiles on stage
Συγγραφέας Bouteneff Fann Patricia
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,2002
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN 960-86913-3-8
Σελίδες 243 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 23: Συμπλήρωμα στο Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου του Α. Α. Παπαδόπουλου
Συγγραφέας Τομπαΐδης Ε. Δημήτριος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,2002
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN 960-86409-1-1
Σελίδες 260 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 24: Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας (1900-1914) και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο
Συγγραφέας Παυλίδης Υ. Αντώνιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,2004
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN 960-86913-4-6
Σελίδες 379 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 25: Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου
Συγγραφέας Σαββίδης Γ. Αλέξιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,2005
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN 960-86409-2-Χ
Σελίδες 282 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 3α: Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου
Συγγραφέας Παπαδόπουλος Α. Άνθιμος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1961
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN
Σελίδες 558 σ.
                     

       
Τίτλος Παράρτημα 21α: Μνημεία λόγου στην ποντιακή διάλεκτο
Συγγραφέας Παπαδόπουλος Πορφ. Σάββας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,2001
Εκδότης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
ISBN 960-86913-2-Χ
Σελίδες 641 σ.