Τίτλος Journal de la Bourse
Τόπος Έκδοσης Athenes
Περιοδικότητα Εβδομαδιαία
Εκδότης Nicolas P. Inglessi
                     


       
Τίτλος Le Journal des Hellenes
Τόπος Έκδοσης Geneve
Περιοδικότητα Εβδομαδιαία
Εκδότης Luc Pyrrhus
                     


       
Τίτλος Le Journal des Hellenes
Τόπος Έκδοσης Παρίσι
Περιοδικότητα Δεν είναι γνωστό
Εκδότης
                     


       
Τίτλος Αναγέννησις
Τόπος Έκδοσης Αμισός
Περιοδικότητα Εβδομαδιαία
Εκδότης Λαυρ. Ταστσόγλου
                     


       
Τίτλος Ελεύθερος Πόντος
Τόπος Έκδοσης Βατούμ
Περιοδικότητα Ακανόνιστη
Εκδότης Θ. Κ. Θεοφύλακτος
                     


       
Τίτλος Εποχή
Τόπος Έκδοσης Τραπεζούντα
Περιοδικότητα Ακανόνιστη
Εκδότης Νίκος Καπετανίδης
                     


       
Τίτλος Νέα Ελλάς
Τόπος Έκδοσης Αθήναι
Περιοδικότητα Δεν είναι γνωστό
Εκδότης
                     


       
Τίτλος Σημαία
Τόπος Έκδοσης Καβάλα
Περιοδικότητα 15ήμερη
Εκδότης Αστέριος Ζουρμπάς και Ιωάννης Ζουρμπάς
                     


       
Τίτλος Φάρος της Ανατολής
Τόπος Έκδοσης Τραπεζούντα
Περιοδικότητα Δισεβδομαδιαία
Εκδότης Σεράσης, Δ. Χ.