Τίτλος Η εν Χάλκη Ελληνεμπορική Σχολή
Συγγραφέας Μογέ Δ. Ξενοφών
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Κωνσταντινουπόλει,1875
Εκδότης Τύποις Βουτυρά
ISBN
Σελίδες 177 σ.
                     

       
Τίτλος Βιογραφίαι των Ελλήνων μεγάλων διερμηνέων του οθωμανικού κράτους
Συγγραφέας Σταματιάδης Ι. Επαμεινώνδας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνησι,1865
Εκδότης Κ. Τεφαρίκης
ISBN
Σελίδες 192 σ.
                     

       
Τίτλος Ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας
Συγγραφέας Κωνσταντίνος Σ. Κροκίδας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνησι,1870
Εκδότης Τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως
ISBN
Σελίδες ξα΄+ 485 σ.
                     

       
Τίτλος Appel supreme
Συγγραφέας Conference de la paix pour la liberation du Pont-Euxin
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Constantinople,1920
Εκδότης
ISBN
Σελίδες 28 p.
                     

       
Τίτλος Le martyre du Pont-Euxin et l'opinion publique internationale
Συγγραφέας Wuarin Albert
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος The martyrdom of the Pontus and international public opinion
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Geneve,1922
Εκδότης Ligue Hellenique pour la Societe des Nations
ISBN
Σελίδες 52 + 52 p.
                     

       
Τίτλος Αδελφότης Κρωμναίων εν Τραπεζούντι
Συγγραφέας Αδελφότης Κρωμναίων εν Τραπεζούντι
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1888
Εκδότης Εκπαιδευτική Αδελφότης Κρωμναίων εν Τραπεζούντι
ISBN
Σελίδες 15 σ.
                     

       
Τίτλος Η μεγάλη τραγωδία του Πόντου
Συγγραφέας Αποστολίδης Γ. Δημ.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1919
Εκδότης
ISBN
Σελίδες 192 σ.
                     

       
Τίτλος Η Αυγή του Πόντου
Συγγραφέας Λουκάς Π. Νικόλαος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1903
Εκδότης Δ. Γ. Ευστρατίου
ISBN
Σελίδες 224 σ.
                     

       
Τίτλος Ζώντα μνημεία ανά τον Πόντο ιδιωτικής
Συγγραφέας Βαλαβάνης Γ. Ιωάννης
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνησιν,1892
Εκδότης Τυπογραφείον Αφών Περρή
ISBN
Σελίδες 209 σ.
                     

       
Τίτλος Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από του 1908 μέχρι του 1921 ενώπιον της Γ΄ εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως
Συγγραφέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1921
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
ISBN
Σελίδες 53 σ.
                     

       
Τίτλος Σελίδες εκ της μαύρης εθνικής συμφοράς του Πόντου
Συγγραφέας Γαβριηλίδης Ι. Αντώνιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1924
Εκδότης
ISBN
Σελίδες 223 σ.
                     

       
Τίτλος Περιγραφή της αρχαίας Κορδύλης
Συγγραφέας Γραμματικόπουλος Δ. Ευστάθιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1903
Εκδότης Εφημερίς "Το Κράτος"
ISBN
Σελίδες 68 σ.
                     

       
Τίτλος Ταυρίς η νύμφη του Πόντου
Συγγραφέας Γραμματικόπουλος Ι. Θεόδωρος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1919
Εκδότης Τυπογραφείο "Ερμής" Αλεξ. Βιτσικουνάκη
ISBN
Σελίδες η΄ + 63 σ.
                     

       
Τίτλος Ο Γολγοθάς του εν Τουρκία ελληνισμού
Συγγραφέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Κωνσταντινουπόλει,1919
Εκδότης
ISBN
Σελίδες 6 + 114 + 198 σ.
                     

       
Τίτλος Ιστορικόν σχεδίασμαν
Συγγραφέας Ελευθεριάδης Π. Ιωάννης
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1903
Εκδότης Τυπογραφικά Καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξης
ISBN
Σελίδες 175 σ.
                     

       
Τίτλος Κανονισμός του εν τω Ανατολικώ Κολλεγίω Μερζιφούντος Ελληνικού Συλλόγου "Πόντος"
Συγγραφέας Ελληνικός Σύλλογος Πόντος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Μερζιφούν,1913
Εκδότης Τύποις Νερσό και Σιραπιάν
ISBN
Σελίδες 15 σ.
                     

       
Τίτλος Λογοδοσία της υπό την προεδρείαν της Α. Σ. του μητροπολίτιου ημών κ.κ. Χρυσάνθου Επιτροπής των Προσφύγων γενομένη τη 23 Ιανουαρίου 1919
Συγγραφέας Επιτροπή Προσφύγων
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής ,1919
Εκδότης Επιτροπή Προσφύγων
ISBN
Σελίδες 49 σ.
                     

       
Τίτλος Ηχώ του Πόντου
Συγγραφέας Φιλόπτωχος Αδελφότης Ορθοδοξίας Αμισού
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1901
Εκδότης Τυπογραφείο Ανέστη Οικονομίδου
ISBN
Σελίδες 382 σ.
                     

       
Τίτλος Θρύλοι και ιδανικά του Πόντου
Συγγραφέας Θεοφυλάκτου Κ. Θεοφύλακτος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Θεσσαλονίκη,1926
Εκδότης Τύποις Χ. Νικολαΐδου
ISBN
Σελίδες 20 σ.
                     

       
Τίτλος Πως εζήναμε σο Πουλανδζάκ
Συγγραφέας Ιασονίδης Γεώργιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1926
Εκδότης Τύποις "Νεολόγος" Κωνσταντινουπόλεως
ISBN
Σελίδες 24 σ.
                     

       
Τίτλος Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας ως και τα περί της ενταύθα ελληνικής γλώσσης
Συγγραφέας Ιωαννίδης Σάββας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Κωνσταντινουπόλει,1870
Εκδότης Τυπογραφείο Ι. Α. Βρετού
ISBN
Σελίδες ζ΄ + 296 + μη΄ σ.
                     

       
Τίτλος Ιστορία της εν Βατούμ ελληνικής κοινότητας
Συγγραφέας Κάλφογλου Η. Ιωάννης
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Βατούμ,1918
Εκδότης Τυπογραφείον Σ. Χ. Γαληνού
ISBN
Σελίδες 80 σ.
                     

       
Τίτλος Οι Έλληνες εν Καυκάσω
Συγγραφέας Κάλφογλου Μ. Ιωάννης
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1908
Εκδότης Τυπογραφείον της Αυγής
ISBN
Σελίδες 160 σ.
                     

       
Τίτλος Σούρμενα
Συγγραφέας Κάλφογλου Η. Ιωάννης
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Βατούμ,1921
Εκδότης Αναμορφωτικός Σύλλογος Σουρμενιτών "Αι Μούσαι"
ISBN
Σελίδες 124 σ.
                     

       
Τίτλος Ξυνωρίς
Συγγραφέας Κανδηλάπτης Θ. Γεώργιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Τραπεζούς,1911
Εκδότης Τύποις Σεράση
ISBN
Σελίδες 96 σ.
                     

       
Τίτλος Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα
Συγγραφέας Κανδηλάπτης Θ. Γεώργιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αλεξανδρουπόλει,1925
Εκδότης Τύποις Αδ. Σακελλαρίδου
ISBN
Σελίδες 84 σ.
                     

       
Τίτλος Κανονισμός της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος Κοτυώρων (Ορδού)
Συγγραφέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Τραπεζούντι,1912
Εκδότης Τυπολιθογραφείον Σεράση
ISBN
Σελίδες 67 σ.
                     

       
Τίτλος Η Δέσποινα
Συγγραφέας Καραπατάκης Γαβριήλ
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1925
Εκδότης Τυπογραφείον Δ. Δελή
ISBN
Σελίδες 63
                     

       
Τίτλος Τα εν Τραπεζούντι σχολεία
Συγγραφέας Κλεόβουλος Ι. Ε.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Κωνσταντινουπόλει,1855
Εκδότης Τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή
ISBN
Σελίδες 116 σ.
                     

       
Τίτλος Τραπεζούντια διάλεκτος
Συγγραφέας Κούσης Τ. Ελευθέριος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Τυβίγγη,1879
Εκδότης
ISBN
Σελίδες 268 σ.
                     

       
Τίτλος Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αύτην χώρας από της αλώσεως μέχρι ημών ακμασάντων λογίων
Συγγραφέας Κυριακίδης Θ. Επαμεινώνδας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1897
Εκδότης Τυπογραφείον Παρασκευά Λεωνή
ISBN
Σελίδες 276 σ.
                     

       
Τίτλος Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα ιεράς βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής της υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελά
Συγγραφέας Κυριακίδης Θ. Επαμεινώνδας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1898
Εκδότης Τύποις "Νεολόγος" Κωνσταντινουπόλεως
ISBN
Σελίδες 299 + ξθ΄ σ.
                     

       
Τίτλος Εκθέσεις περί των καταστροφών και σφαγών της επαρχίας Κολωνίας της Νικοπόλεως (Πόντου)
Συγγραφέας Κυνηγόπουλος Κ. Πολύκαρπος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Κωνσταντινουπόλει,1919
Εκδότης Τύποις Ε. Βασιλειάδου
ISBN
Σελίδες 76 σ.
                     

       
Τίτλος Πραγματεία περί Πόντου
Συγγραφέας Κωνσταντινίδης Γ. Κ.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Παρίσι,1918
Εκδότης Ελληνο-Γαλλικόν τυπογραφείον Κ. Α. Λεμπέσσης
ISBN
Σελίδες 19 σ.
                     

       
Τίτλος Appel adresse a la conference de la paix a l'occasion des persecutions Turques dans le Pont - Euxin
Συγγραφέας Constantinides G. Constantin-Jason
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Marseille,1919
Εκδότης Semaphore
ISBN
Σελίδες 6 p.
                     

       
Τίτλος La question du Pont - Euxin
Συγγραφέας Economo Socrate
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Marseille,1920
Εκδότης Typographie et lithographie Barlatier
ISBN
Σελίδες 8 p.
                     

       
Τίτλος Πόνοι και στεναγμοί δια την λεηλασίαν Τζίτζερες και Κιουρτιούν (τμημάτων της διοικήσεως Αργυρουπόλεως)
Συγγραφέας Νικολαΐδης Ν. Ανανίας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1919
Εκδότης Τυπογραφείον Κτενά
ISBN
Σελίδες 16
                     

       
Τίτλος Ο Πόντος και τα δίκαια του εν αυτώ ελληνισμού
Συγγραφέας Οικονομίδης Η. Δ.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1920
Εκδότης Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
ISBN
Σελίδες 168 σ. + 11 φωτ. + 2 χάρτες
                     

       
Τίτλος The Pontus and the right claims of its greek population
Συγγραφέας Economides D.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Costantinople,1920
Εκδότης Imprimerie Francaise Leandre Mourkides
ISBN
Σελίδες 51 p.
                     

       
Τίτλος Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυρίων του εν Τουρκία ελληνισμού
Συγγραφέας Οικουμενικό Πατριαρχείο
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Κωνσταντινουπόλει,1919
Εκδότης Οικουμενικόν Πατριαρχείον
ISBN
Σελίδες 416 σ.
                     

       
Τίτλος Les persecutions de l'hellenisme en Turquie
Συγγραφέας Patriarcat Oecumenique
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Constantinople,1919
Εκδότης Patriarcat Oecumenique
ISBN
Σελίδες 341 p.
                     

       
Τίτλος Σύντομος ιστορία της Αμισηνής χώρας
Συγγραφέας Παπαγεωργιάδης Χ.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνησιν,1891
Εκδότης Τύποις Αφοί Περρή
ISBN
Σελίδες 70 σ.
                     

       
Τίτλος Στατιστική της επαρχίας των Σουρμένων
Συγγραφέας Παπαδόπουλος Αβραάμ
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1882
Εκδότης Τυπογραφείον Ανδρέα Κορομηλά
ISBN
Σελίδες 31 σ.
                     

       
Τίτλος Ακρίτας
Συγγραφέας Παρχαρίδης Ι. Αθανάσιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Κωνσταντινούπολη,1921
Εκδότης Τυπογραφείον Π. Αγγελίδου
ISBN
Σελίδες 56 σ.
                     

       
Τίτλος Από την τραγωδία του Πόντου
Συγγραφέας Σιανλόγλου Χ. Ι.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Θεσσαλονίκη,1923
Εκδότης Τύποις Καστρινάκη και Γεωργαντά
ISBN
Σελίδες 47
                     

       
Τίτλος Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος
Συγγραφέας Σκαλιέρης Κλεάνθης Γεώργιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1921
Εκδότης Τύποις Κίμωνος Ι. Θεοδωροπούλου
ISBN
Σελίδες 112 σ.
                     

       
Τίτλος Έρημες χώρες - Νεκρές πολιτείες
Συγγραφέας Σκουλούδης Γ. Α.
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1919
Εκδότης
ISBN
Σελίδες 43 σ.
                     

       
Τίτλος Ο Πόντος ανά τους αιώνας
Συγγραφέας Τοπαλίδης Κ. Πανάρετος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Δράμα,1927
Εκδότης
ISBN
Σελίδες 327 σ.
                     

       
Τίτλος Η εν Πόντω ελληνική φυλή
Συγγραφέας Τριανταφυλλίδης Περικλής
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1866
Εκδότης Τυπογραφείο Λαζ. Δ. Βιλλαρά
ISBN
Σελίδες 314 σ.
                     

       
Τίτλος Οι φυγάδες
Συγγραφέας Τριανταφυλλίδης Περικλής
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Εν Αθήναις,1870
Εκδότης Τυπογραφείον Περρή και Βάμπα
ISBN
Σελίδες 500
                     

       
Τίτλος Ο εν Ρωσσία ελληνισμός
Συγγραφέας Παναγιωτίδης Γ. Θεολόγος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1919
Εκδότης Τύποις Δημητρ. Χ. Τρεμπέλα
ISBN
Σελίδες 36 σ.
                     

       
Τίτλος Βησσαρίων ο Έλλην Τόμος 1
Συγγραφέας Κύρος Α. Αχιλλέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,1947
Εκδότης Αετός ΑΕ
ISBN
Σελίδες 239
                     

       
Τίτλος Βησσαρίων ο Έλλην Τόμος 2
Συγγραφέας Κύρος Α. Αχιλλέας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Άθηνα,1947
Εκδότης Αετός Α.Ε
ISBN
Σελίδες 272
                     

       
Τίτλος Βιογραφικαί αναμνήσεις του αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου του από Τραπεζούντος
Συγγραφέας Τασούδης Ν. Γεώργιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1970
Εκδότης Tυπ. Φ. Κωνσταντινίδη και Κ. Μιχάλα
ISBN
Σελίδες 390
                     

       
Τίτλος Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος: Η εθνική και εκκλησιαστική δράσις του 1926-1949
Συγγραφέας Τασούδης Ν. Γεώργιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1972
Εκδότης Tυπ. Φ. Κωνσταντινίδη και Κ. Μιχάλα
ISBN
Σελίδες 556
                     

       
Τίτλος Άρθρα και μελέται Χρυσάνθου αρχιεπισκόπου Αθηνών του από Τραπεζούντος 1911-1949
Συγγραφέας Τασούδης Ν. Γεώργιος
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήναι,1977
Εκδότης Χ.Ο
ISBN
Σελίδες 586
                     

       
Τίτλος Λαογραφικά Κοτυώρων Τόμος 1
Συγγραφέας Άκογλου Κ. Ξενοφώντας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,1939
Εκδότης Τυπ. Γ. Π. Ξένου
ISBN
Σελίδες 534
                     

       
Τίτλος Λαογραφικά Κοτυώρων Τόμος 2
Συγγραφέας Άκογλου Κ. Ξενοφώντας
Υπότιτλος
Ενναλακτικός Τίτλος
Τόπος/Ημερομηνία Συγγραφής Αθήνα,1964
Εκδότης Τυπ. Σ. Ν. Απατσίδου
ISBN
Σελίδες 440