Ηχογραφημένο Υλικό

 
Τίτλος:Γαρασαρέτκον Ομάλιν. Παίζει λύρα ο Παναγιώτης Μαυρίδης και τραγουδάει ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Διάρκεια:16:31 - 21:07
Ηχογράφηση:Σάππας Κομοτηνής
Ημερομηνία:2/8/1967
Ομιλητής:Μαυρίδης, Παναγιώτης και Εμμανουηλίδης, Δανιήλ
Καταγωγή:Γαράσαρη
Τόπος Διαμονής:Σάππας Κομοτηνής

 
Τίτλος:Γαρασαρέτκον Ομάλιν. Παίζει λύρα ο Παναγιώτης Μαυρίδης και τραγουδάει ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Διάρκεια:21:07 - 23:47
Ηχογράφηση:Σάππας Κομοτηνής
Ημερομηνία:2/8/1967
Ομιλητής:Μαυρίδης, Παναγιώτης και Εμμανουηλίδης, Δανιήλ
Καταγωγή:Γαράσαρη
Τόπος Διαμονής:Σάππας Κομοτηνής

 
Τίτλος:Γαρασαρέτκον Ομάλιν. Παίζει λύρα ο Παναγιώτης Μαυρίδης και τραγουδάει ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Διάρκεια:23:47 - 27:56
Ηχογράφηση:Σάππας Κομοτηνής
Ημερομηνία:2/8/1967
Ομιλητής:Μαυρίδης, Παναγιώτης και Εμμανουηλίδης, Δανιήλ
Καταγωγή:Γαράσαρη
Τόπος Διαμονής:Σάππας Κομοτηνής

 
Τίτλος:Γαρασαρέτκον Ομάλιν. Παίζει λύρα ο Παναγιώτης Μαυρίδης και τραγουδάει ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Διάρκεια:27:56 - 32:50
Ηχογράφηση:Σάππας Κομοτηνής
Ημερομηνία:2/8/1967
Ομιλητής:Μαυρίδης, Παναγιώτης και Εμμανουηλίδης, Δανιήλ
Καταγωγή:Γαράσαρη
Τόπος Διαμονής:Σάππας Κομοτηνής

 
Τίτλος:Γαρασαρέτκον Ομάλιν. Παίζει λύρα ο Παναγιώτης Μαυρίδης και τραγουδάει ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Διάρκεια:32:50 - 36:23
Ηχογράφηση:Σάππας Κομοτηνής
Ημερομηνία:2/8/1967
Ομιλητής:Μαυρίδης, Παναγιώτης και Εμμανουηλίδης, Δανιήλ
Καταγωγή:Γαράσαρη
Τόπος Διαμονής:Σάππας Κομοτηνής

 
Τίτλος:Γενικά λαογραφικά Κελώνσας Σουρμένων
Διάρκεια:42:42 - 43:56
Ηχογράφηση:Καταχάς Κατερίνης
Ημερομηνία:14/7/1967
Ομιλητής:Σαλβαρά, Σουλτάνα
Καταγωγή:Κελώνσα Σουρμένων
Τόπος Διαμονής:Καταχάς Κατερίνης

 
Τίτλος:Γενικά περί Αμάσειας
Διάρκεια:5:26 - 54:47
Ηχογράφηση:Σέρρες
Ημερομηνία:24/7/1967
Ομιλητής:Παναγιωτίδης, Γιάννης
Καταγωγή:Αμάσεια
Τόπος Διαμονής:Σέρρες

 
Τίτλος:Γενικά περί Αμάσειας
Διάρκεια:0:14 - 0:48
Ηχογράφηση:Σέρρες
Ημερομηνία:24/7/1967
Ομιλητής:Παναγιωτίδης, Γιάννης
Καταγωγή:Αμάσεια
Τόπος Διαμονής:Σέρρες

 
Τίτλος:Γενικά περί Τοκάτης και Αμάσειας
Διάρκεια:36
Ηχογράφηση:Σέρρες
Ημερομηνία:24/7/1967
Ομιλητής:Παναγιωτίδη (σύζυγος του Γιάννη Παναγιωτίδη)
Καταγωγή:Τοκάτη
Τόπος Διαμονής:Σέρρες

 
Τίτλος:Γεωργία
Διάρκεια:19:15 - 58:58
Ηχογράφηση:Λευκών Σερρών
Ημερομηνία:20/7/1967
Ομιλητής:Φωτιάδης, Νικόλαος. Λαυρεντίδης, Ισαάκ. Ιωαννίδης, Παύλος. Αρχοντίδου, Σοφία. Συμεωνάκη Ιουλία. Παυλίδης, Πέτρος (Γαριάκλισια Καρς)
Καταγωγή:Ορτάκιοϊ Καρς
Τόπος Διαμονής:Λευκών Σερρών


... |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...