Ηχογραφημένο Υλικό

 
Τίτλος:Κουνιχτόν. Παίζει λύρα και τραγουδάει ο Παναγιώτης Μαυρίδης
Διάρκεια:11:30 - 17:00
Ηχογράφηση:Σάππας Κομοτηνής
Ημερομηνία:2/8/1967
Ομιλητής:Μαυρίδης, Παναγιώτης
Καταγωγή:Γαράσαρη
Τόπος Διαμονής:Σάππας Κομοτηνής

 
Τίτλος:Κουντιχτόν. Παίζει ζουρνάν ο Ελευθέριος Βοσνίδης και νταούλ ο Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Διάρκεια:1:28 - 2:30
Ηχογράφηση:Σάππας Κομοτηνής
Ημερομηνία:2/8/1967
Ομιλητής:Βοσνίδης, Ελευθέριος και Εμμανουηλίδης, Δανιήλ
Καταγωγή:Γαράσαρη
Τόπος Διαμονής:Σάππας Κομοτηνής

 
Τίτλος:Κτηνοτροφία στο Κιριατσούκ Κοτυώρων
Διάρκεια:4:39 - 9:18
Ηχογράφηση:Άγιος Αθανάσιος Δράμας
Ημερομηνία:25/7/1967
Ομιλητής:Λαζαρίδης, Κωνσταντίνος
Καταγωγή:Κιριατσούκ Κοτυώρων
Τόπος Διαμονής:Άγιος Αθανάσιος Δράμας

 
Τίτλος:Κτίση κατοικίας και διάφορα κτίσματα, οικιακά σκεύη, ενδυμασίες
Διάρκεια:7:09 - 1:03:00
Ηχογράφηση:Λευκών Σερρών
Ημερομηνία:20/7/1967
Ομιλητής:Λαυρεντίδης, Ισαάκ. Ιωαννίδης, Παύλος. Αρχοντίδου, Σοφία. Συμεωνάκη Ιουλία. Παυλίδης, Πέτρος
Καταγωγή:Ορτάκιοϊ Καρς
Τόπος Διαμονής:Λευκών Σερρών

 
Τίτλος:Κτίση κατοικίας και διάφορα κτίσματα, οικιακά σκεύη, ενδυμασίες
Διάρκεια:1:03:25 - 1:14:49
Ηχογράφηση:Λευκών Σερρών
Ημερομηνία:20/7/1967
Ομιλητής:Λαυρεντίδης, Ισαάκ. Ιωαννίδης, Παύλος. Αρχοντίδου, Σοφία. Συμεωνάκη Ιουλία. Παυλίδης, Πέτρος
Καταγωγή:Ορτάκιοϊ Καρς
Τόπος Διαμονής:Λευκών Σερρών

 
Τίτλος:Λαγκευτόν (Τικ). Παίζει αγγείον ο Χρήστος Αδαμίδης
Διάρκεια:4:35 - 6:24
Ηχογράφηση:Νέα Τραπεζούντα Κατερίνης
Ημερομηνία:7/8/1967
Ομιλητής:Αδαμίδης, Χρήστος
Καταγωγή:Όφις
Τόπος Διαμονής:Νέα Τραπεζούντα Κατερίνης

 
Τίτλος:Λαογραφικά σύμμεικτα
Διάρκεια:0:00-50:27
Ηχογράφηση:Καταχάς Κατερίνης
Ημερομηνία:14/7/1967
Ομιλητής:Μαυρομάτη, Αγάπη
Καταγωγή:Μάτσιαρα Τραπεζούντας
Τόπος Διαμονής:Καταχάς Κατερίνης

 
Τίτλος:Μαγείρεμα της τανέαν στη Γαράσαρη
Διάρκεια:18:58 - 20:17
Ηχογράφηση:Αμυγδαλεών Καβάλας
Ημερομηνία:28/7/1967
Ομιλητής:Ιωσηφίδου, Χαρίκλεια
Καταγωγή:Νικόπολη
Τόπος Διαμονής:Αμυγδαλεών Καβάλας

 
Τίτλος:Μαγείρεμα χαψίων - ψωμιού και όργανα μουσικής, χοροί
Διάρκεια:10:37 - 10:50
Ηχογράφηση:Καλαμαριά
Ημερομηνία:16/7/1967
Ομιλητής:Στυλιανίδου, Δέσποινα
Καταγωγή:Ριζούντα
Τόπος Διαμονής:Καλαμαριά

 
Τίτλος:Ματσουκάτκον μακρύν. Παίζει λύρα ο Γεώργιος Απατζίδης
Διάρκεια:0:12 - 3:07
Ηχογράφηση:Κοκκινόχωμα Καβάλας
Ημερομηνία:27/7/1967
Ομιλητής:Απατζίδης, Γεώργιος
Καταγωγή:Μαζερά Ματσούκας και Σαράντων
Τόπος Διαμονής:Κοκκινόχωμα Καβάλας


... |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ...